คิวดูดวง


#รับวันละ2คิว ที่เป็นแบบโทร
แบบพิมพ์ตอบ ไม่คุยกัน รับได้ 2-3 คิว

ดูดวงวันละ 4 คิวคือ บ่าย 1 / บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม หรือมากกว่าถ้าสะดวก
วันหยุด = วันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ หรืออาจจะดูและมีค่าวันหยุด

ลูกค้าสะดวกเวลาอื่น ที่ไม่มี ตามแจ้งนี้ สอบถามได้ค่ะ

คิวปกติ กันยายน 2564
ก.ย. 64

จ. 20 ก.ย. 64 เวลา 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
อ. 21 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
พ. 22 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
พฤ. 23 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
ศ. 24 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม - งดรับรอบ 3 ทุ่ม หรืออาจจะรับ


ส. 25 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาท - หยุด งดรับ แต่อาจจะรับ

อา. 26 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาท


คิวด่วน

พฤ. 9 ก.ย. 64 เวลา 5 โมงเย็น + ค่าด่วน 500 บาท
ศ. 10 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น + ค่าด่วน 500 บาท - งดรับรอบ 3 ทุ่ม หรืออาจจะรับ

ส. 11 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาท - หยุด งดรับ แต่อาจจะรับ
อา. 12 ก.ย. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาท


ความคิดเห็น