คิวดูดวง

#คิวไวสุด #คิวด่วนเพิ่มค่าครู เพิ่มค่าด่วน
1 วัน 700 บาท / 3 วัน 500 บาท / ด่วน 1 สป 400 บาท /สป.หน้า 200 บาท

#รับวันละ2คิว ที่เป็นแบบโทร
แบบพิมพ์ตอบ ไม่คุยกัน รับได้ 2-3 คิว

ดูดวงวันละ 4 คิวคือ บ่าย 1 / บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
วันหยุด = วันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

ค่าด่วน 1 วัน เพิ่ม 700 บาท + ค่าครูที่เลือก
ค่าด่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ/ เสาร์ อาทิตย์ และเลย 4 ทุ่ม เพิ่ม 1000 บาท + ค่าครูที่เลือก
ค่าด่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 700 บาท + ค่าครูที่เลือก

คิวปกติ เมษายน 2564
จ. 5 เม.ษ. 64  เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
อ. 6 เม.ษ. 64  เวลา 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
พ. 7 เม.ษ. 64  เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
พฤ. 8 เม.ษ. 64  เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
ศ. 9 เม.ษ. 64  เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม - งดรับรอบ 3 ทุ่ม หรืออาจจะรับ


ส. 10 เม.ษ. 64  เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาท - หยุด งดรับ แต่อาจจะรับ
อา. 11 เม.ษ. 64  วลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาทความคิดเห็น