คิวดูดวง


#รับวันละ2คิว ที่เป็นแบบโทร
แบบพิมพ์ตอบ ไม่คุยกัน รับได้ 2-3 คิว

ดูดวงวันละ 4 คิวคือ บ่าย 1 / บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม หรือมากกว่าถ้าสะดวก
วันหยุด = วันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ หรืออาจจะดูและมีค่าวันหยุด

ลูกค้าสะดวกเวลาอื่น ที่ไม่มี ตามแจ้งนี้ สอบถามได้ค่ะ

คิวปกติ ธันวาคม 2565
ธ.ค. 65


พ. 28 ธ.ค. 65 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
พฤ. 29 ธ.ค. 65 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
ศ. 30 ธ.ค. 65 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม - งดรับรอบ 3 ทุ่ม หรืออาจจะรับ

หยุดสิ้นปี ถึง ปีใหม่


คิวด่วน มีค่าด่วน

ศ. 23 ธ.ค. 65 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม - งดรับรอบ 3 ทุ่ม หรืออาจจะรับ
จ. 26 ธ.ค. 65 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
อ. 27 ธ.ค. 65 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม

ความคิดเห็น