คิวดูดวง

#คิวไวสุด #คิวด่วนเพิ่มค่าครู เพิ่มค่าด่วน
1 วัน 700 บาท / 3 วัน 500 บาท / ด่วน 1 สป 400 บาท /สป.หน้า 200 บาท

#รับวันละ2คิว ที่เป็นแบบโทร
แบบพิมพ์ตอบ ไม่คุยกัน รับได้ 2-3 คิว

ดูดวงวันละ 4 คิวคือ บ่าย 1 / บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม
วันหยุด = วันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

ค่าด่วน 1 วัน เพิ่ม 700 บาท + ค่าครูที่เลือก
ค่าด่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ/ เสาร์ อาทิตย์ และเลย 4 ทุ่ม เพิ่ม 1000 บาท + ค่าครูที่เลือก
ค่าด่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 700 บาท + ค่าครูที่เลือก

คิวปกติ ม.ค. 64

จ. 18 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม 
อ. 19 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม 
พ. 20 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม 
พฤ. 21 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม 
ศ. 22 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม - งดรับรอบ 3 ทุ่ม หรืออาจจะรับ


ส. 23 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาท - หยุด งดรับ แต่อาจจะรับ
อา. 24 ม.ค. 64 เวลา บ่าย 3 / 5 โมงเย็น / 3 ทุ่ม + ค่าด่วน 700 บาทความคิดเห็น